Musiikki - sanaton kieli

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa hyödynnetään musiikillisia elementtejä, kuten rytmiä, melodiaa, sävyjä, dynamiikkaa ja harmoniaa erilaisten fyysisten, psyykkisten, neurologisten ja sosiaalisten pulmien käsittelyssä. Musiikkiterapiaan hakeutuva ei tarvitse aiempaa musiikillista osaamista. Musiikkiterapialla voidaan tukea vuorovaikutuksellisia valmiuksia, itseluottamusta, tunteiden ilmaisua ja säätelyä, myönteistä minäkuvaa, tarkkaavuuden suuntaamista ja ylläpitoa, oman toiminnan jäsentämistä, jaksamista, hyvinvointia ja elämänlaatua.

Musiikkiterapian menetelmät muotoutuvat yksilöllisesti. Näitä voivat olla musiikin kuuntelu, soittaminen, laulaminen, oman musiikin tekeminen ja vapaa äänien tuottaminen. Myös keskustelu, kirjoittaminen, kuvallinen työskentely, liike ja rentoutuminen kuuluvat käytettyihin menetelmiin.
Tavoitteet liittyvät usein masennus- ja ahdistusoireiden vähenemiseen, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun helpottumiseen, tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn paranemiseen sekä itsetunnon vahvistumiseen.

Musiikkiterapian aloittamiseen asiakas tarvitsee useimmiten lääkärin lähetteen. Kela korvaa musiikkiterapiaa sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena alle 65-vuotiaille että kuntoutuspsyko- terapiana  16-25 -vuotiaille nuorille. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löytyy Kelan sivuilta.

Musiikkiterapiaa voivat kustantaa myös sairaanhoitopiirit, vakuutusyhtiöt, terveyskeskukset, perheneuvolat ja sosiaalitoimi. Myös omakustanteisesti voi hakeutua musiikkiterapiaan.

Linkkejä